Bij de recente begrotingscontrole heeft de regering een akkoord bereikt over de invoering van een optiestelsel voor btw en onroerende verhuur. Het spreekt voor zich dat dit, na de onverwachte blokkering van deze belangrijke btw-hervorming, een welkome verrassing vormt voor de vastgoedsector.

In deze bijdrage schetst Tiberghien alvast een eerste beeld van hoe dit stelsel er zou kunnen uitzien - en dit op basis van eerdere ontwerpteksten.

Verwacht wordt dat één en ander in voege treedt op 01.10.2018.

Volledig artikel en bron: Tiberghien

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 gaat onze jaarlijkse themadag 'Vastgoed' door waarin we actuele thema's uit het vastgoed- en stedenbouwrecht voor u samenbrengen in 8 sessies : Vastgoed anno 2018