Over de voorgenomen afschaffing heerst nog steeds heel wat onzekerheid in de non-profitsector en de fiscale adviespraktijk.

De eerste ontwerpteksten van de nieuwe maatregel worden verwacht in de loop van januari 2020. De grootste vraag in de praktijk blijft de datum van inwerkingtreding. Hier stelt men vanuit de regering medio 2020 voorop.

Bij monde van bevoegd Minister Diependaele werd er enerzijds een redelijke overgangsperiode voorgesteld, zodat burgers nog eventuele aanpassingen zullen kunnen doen, maar anderzijds raadde hij mensen af om reeds aanpassingen door te voeren voordat er een nieuwe regeling is. 

Volledig artikel en bron: Cazimir