Aanwijzing van bewindvoerder door de vrederechter (beschermde persoon)| Buitengerechtelijke bescherming beschermde persoon| Onbekwaamheid beschermde persoon | Rechtspleging tot rechterlijke bescherming van een beschermde persoon

Referentieregel
Vred. Etterbeek 20 december 2018

Samenvatting
De aanstelling van een bewindvoerder over de persoon is in casu een noodzakelijke bescherming voor de beschermde persoon, nu de vrederechter vaststelt dat belangrijke beslissingen zoals de keuze van woonplaats of over de gezondheid afhankelijk zijn van conflicten en wisselende machtsstrijden tussen de drie kinderen van de persoon. Deze beslissingen worden soms genomen door het huishoudelijk personeel bij gebrek aan consensus in de familie.

Een van de kinderen van de beschermde persoon, die een buitengerechtelijk mandaat heeft waarvan de geldigheid niet wordt betwist en die beperkt is tot het uitoefenen van de rechten van de beschermde persoon in het beheer van de familievennootschap, gebruikt dit mandaat om zijn eigen belangen te verdedigen tegen zijn broer en zus. Hij maakt dus misbruik van zijn voordelige positie in het beheer van de vennootschap. In die omstandigheden wordt een einde gesteld aan het buitengerechtelijk mandaat en dient een bewindvoerder over de persoon en de goederen te worden aangesteld en een tweede bewindvoerder met als specifieke opdracht de rechten van de beschermde persoon waar te nemen in de algemene vergadering van de familiale vennootschap waarin hij aandelen heeft.

Gelet op de aanhoudende conflicten binnen het gezin, is het niet aangewezen om één van haar leden aan te stellen als bewindvoerder.

Vindplaats
T.Vred. 2019, afl. 5-6, 243

Gerelateerde opleidingen

Mr. Sara Aelbrecht zal op 19 december 2019 een seminarie geven met een volledige update van de nieuwigheden inzake Bewind en bewindvoering.