Samenvatting
Wanneer de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen lasthebber van gemeenschappelijk belang hebben aangeduid, is niet alleen hun recht om aan de beraadslagingen deel te nemen geschorst, maar kunnen zij ook in eigen naam geen verhaal meer indienen.

De volle overdracht van zijn handelszaak door de syndicus zonder dat de algemene vergadering hem daartoe formele toestemming heeft gegeven, houdt een inbreuk in op artikel 577-8, § 5 BW, dat bepaalt dat de syndicus zijn bevoegdheid niet kan overdragen dan met de instemming van de algemene vergadering.

Referentieregel
Vred. Veurne nr. 18A1278, 6 augustus 2019

Vindplaats
T.App. 2019, afl. 3, 62

Gerelateerde opleidingen

Mr. Astrid Clabots brengt tijdens de studienamiddag "Rechtspraakoverzicht appartementsrecht" een geactualiseerd overzicht van vonnissen en arresten uit de periode 2014 – 2019.