Met de wetswijziging beoogt de wetgever een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen gedurende de eerste zes maanden van de tewerkstelling. 

Hiermee wordt o.m. tegemoet gekomen aan het verdwijnen van de proefperiode bij het invoeren van het eenheidsstatuut. Werknemers die minder dan 3 maanden in dienst zijn, kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand.

Volledig artikel en bron: Monard Law

Gerelateerde opleiding

Mis onze jaarlijkse update 'Actualia Ontslagrecht' niet: de recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak in een praktijkgericht overzicht!

Mr. Bart Vanschoebeke en Mr. Ann Witters (Claeys & Engels) geven deze studienamiddagen op 15.05.2018 in Sint-Niklaas en op 19.06.2018 in Leuven.