In een arrest van 28 mei 2019 (nr. 90/2019) stelt het Grondwettelijk Hof vast dat het feit dat een aangehoudene geen voorwaardelijke invrijheidstelling of invrijheidstelling tegen betaling van een borgsom kan vorderen, wanneer een Europese overlevering wordt uitgesteld, strijdig is met de Grondwet.

Meer nog, het Hof voegt eraan toe dat de aangehoudene ook moet kunnen verzoeken om de hechtenis onder elektronisch toezicht uit te voeren.

Lees de volledige bespreking van dit arrest in Criminis - Meese advocaat

 

Gerelateerde opleidingen

Mr. Joachim Meese zal op 13.06.2019 tijdens de studienamiddag 'Bewijs in strafzaken' een aantal relevante arresten bespreken m.b.t. de bewijsproblematiek in strafprocesrecht.