De 6 Intelligences van future proof leiders

Heeft uw organisatie nood aan leiderschapsontwikkeling maar weet u niet waar te beginnen? Ontdek dan hier hoe ons Crystal Leadership concept uw leiderschapskwaliteiten kan boosten.

We brengen niet enkel de sterktes en uitdagingen van uw bedrijf in kaart maar kijken ook naar waar u nu staat. Crystal Leadership heeft aandacht voor blinde vlekken en focust zich op waar uw bedrijf in de toekomst wil staan.

Dit concept is toepasbaar op alle sectoren, hiërarchische niveaus, organisatievormen en organisatieculturen. Door gerichte vragen te stellen gebaseerd op de 6 intelligences, is elk traject uniek.

Net zoals een sneeuwkristal, bestaat onze Crystal Leadership uit 6 vertakkingen of intelligences:

  1. Information Intelligence
  2. Strategic Intelligence
  3. Execution Intelligence
  4. Self Intelligence
  5. Emotional Intelligence
  6. People, Relations & Systems Intelligence

Hoe gaan we te werk

De allereerste stap is een verkennend gesprek vanuit uw context en strategie. Tijdens dit gesprek bekijken we samen welke aspecten van het leiderschap we verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen wij achterhalen voor welke uitdagingen u staat.

Voor elke uitdaging, stellen wij gerichte vragen aan de hand van de 6 Intelligences. Een voorbeeld vraag bij Information Intelligence is: "Hoe organiseert u het delen van kennis binnen en buiten uw organisatie?", “In welke mate zijn uw leidinggevenden zich bewust van hun leiderschap- en communicatiestijl?”, “Hoe motiveren uw leidinggevenden hun medewerkers in een VUCA-wereld?”, “Hoe worden resultaatgerichte afspraken gemaakt en opgevolgd met het team en/of de teamleden?”.

Na het verkennend gesprek zitten wij samen met uw HR- en L&D team. Met deze resultaten werken wij indien gewenst een aangepast ontwikkelingsplan uit, gebaseerd op verschillende methodieken.

Vraag advies aan onze learning consultants

Hebt u interesse in ons Crystal leadership programma maar zit u nog met enkele vragen? Onze learning consultants helpen u graag verder om samen het bestpassende leerprogramma voor uw bedrijf samen te stellen. Hiervoor kijken zij steeds naar uw behoeftes en uw strategische bedrijfsdoelstellingen.