Van welke opleidingssubsidies kan ik gebruik maken?

Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse én de Waalse overheid en door beroepsfederaties. U kunt dus gebruik maken van deze subsidies:

 • Werkbaarheidscheques, je kan als Vlaamse onderneming hiervan gebruik maken. Deze zijn in de nieuwe context van corona qua focus verruimd om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding. Indien je daarbij het jaarlijks volledig budget hebt opgebruikt en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan kan je nog beschikken over een eenmalig extra budget van € 5000. Ook opleidingen, vallen onder deze uitbreiding, zolang er aandacht is voor het psychosociaal welzijn van de medewerkers.
 • Kmo-portefeuille Vlaanderen (20 tot 30 % van de opleiding terugbetaald)
  Subsidie voor opleiding en advies voor Vlaamse kmo's en vrije beroepen.
  Het
   erkenningsnummer van NCOI Learning, M&D Seminars en Fiscaal Informatief is DV.O100092. Lees hier meer informatie en bespaar tot 30 % op uw opleidingsbudget. 
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Bij gevolg kunt u ook geen on demand webinars aankopen met een ‘Webinar Unlimited’ abonnement indien dit abonnement gesubsidieerd werd met kmo-portefeuille. 
 • Vlaams opleidingsverlof, werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof).  Ontdek hier welke opleidingen erkend zijn voor het Vlaams opleidingsverlof. Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt, als ingaat op het voorstel van de werkgever verdubbelt zijn recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV) en kan maximaal 250 VOV-uren opnemen. Lees meer over het Vlaams opleidingsverlof en het maximum aantal VOV-uren waarop een werknemer per schooljaar recht heeft.
 • Lees hier of een tegemoetkoming uit een ander subsidiesysteem al dan niet gecumuleerd kan worden met de kmo-portefeuille.
 • Waalse opleidingscheques (tot 15 euro korting per opleidingsuur)
 • Steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (40 tot 70 % van de opleiding terugbetaald)
 • Liberform opleidingspremie voor vrije beroepers %
 • Logos subsidies voor bedrijven van PC 226, bedienden uit de internationale handel, het vervoer en logistiek (20 euro per opleidingsuur)
 • Co-valent, vormingsfonds van chemie, kunststoffen en life sciences (werknemers van PC 116 en 207)     
 • Constructiv, organisatie voor de bouwsector           
 • IGO, instituut voor gerechtelijke vorming. IGO voorziet subsidie voor zowel klassikaal als digitale gerechtelijke opleidingen. Let op: dit geldt niet voor on demand webinars. 
 • Epos, nationaal agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen       
 • Educam, kennis- en opleidingscentrum van de autosector en de aanverwante sectoren     
 • Alimento, voor de voedingsindustrie
 • Cevora: Voor elke opleiding van een bediende uit paritair comité 200, krijgt u tot € 84 per persoon/per dag terugbetaald. Of geef uw medewerkers toegang tot ons online-leerplatform Online Academy, en ontvang ondersteuning bij de aankoop van deze licenties tot € 200 per jaar en per bediende. Klik hier voor meer info.
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hebt u een project dat erkend is door het ESF, neem gerust contact met ons op om te zien hoe uw opleiding hierin een plaats kan nemen en wij u daarbij kunnen ondersteunen: https://www.esf-vlaanderen.be/

Meer informatie over de voorwaarden en hoe u de subsidies aanvraagt vindt u op de linken hierboven. 

Met uw vragen kunt u ook terecht bij onze klantendienst: contact@ncoi.be