U kiest zelf waarvoor u uw subsidies gebruikt

Elke Vlaamse kmo (en beoefenaar van vrije beroepen) krijgt een jaarlijks subsidiebedrag dat ze vrij kan gebruiken voor opleiding en/of advies. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro, voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen.

Bij uw eerste aanvraag ziet u meteen uw beschikbaar jaarlijks budget en bij latere aanvragen welk budget u nog over hebt. 

Sinds 1 december 2019 kan een kleine onderneming 30 % steun genieten, een middelgrote 20 %.

Jaarlijks subsidiebedrag

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming.

  • Kleine ondernemingen (<50 werknemers, max 10 mio euro omzet) krijgen 30 % steun met een plafondbedrag van 7.500 euro (opleidingsbudget is 25.000 euro)
  • middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers, max 50 mio euro omzet) krijgen 20 % steun met een plafondbedrag van 7.500 euro (opleidingsbudget is 50.000 euro)

 

 

Opleiding

Advies

Kleine ondernemingen

steunpercentage 30 %, steunplafond 7.500 euro

Middelgrote ondernemingen

steunpercentage 20 %, steunplafond 7.500 euro

 

Wat komt in aanmerking voor subsidiëring?

Welke opleidingskosten komen in aanmerking voor subsidiering?

  • Opleidingskost
  • Catering tot max. 25 euro per persoon/dag
  • Cursusmateriaal, mits het uitsluitend gebruikt wordt voor de opleiding
  • Minimaal aan te vragen projectbedrag is 100 euro

Welke opleidingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiering?

Deze kosten kunnen niet betaald worden met de kmo-portefeuille. Ze worden rechtstreeks betaald aan de dienstverlener/opleidingsinstituut.

  • Btw
  • Cateringkosten hoger dan 25 euro per persoon/dag

Voorbeeld 1, met 30 % subsidie

U kiest de opleiding 'Beïnvloeden en overtuigen'. De prijs voor deze tweedaagse opleiding bedraagt € 1.822,26 euro (€ 1.506 + € 316,26 btw). 
U kunt enkel subsidie aanvragen voor de opleiding en NIET voor de btw. U vraagt dus € 1.506 als projectbedrag aan. Van die € 1.506 betaalt kmo-portefeuille € 451,80.
Uiteindelijk bedraagt uw rekening € 1.054,20 + € 316,26 = € 1.370,46.

U betaalt voor deze opleiding dus nog € 1.370,46.

 

Voorbeeld 2, met 20 % subsidie

U neemt deel aan het seminarie 'Praktijkgerichte Update Vennootschapsrecht' van Fiscaal Informatief. 

De prijs voor deze opleiding bedraagt = € 229,90 (€ 190 + € 39,90 btw).

U kunt enkel subsidie aanvragen voor de opleiding en NIET voor de btw. U vraagt dus € 190 als projectbedrag aan. Van die € 190 betaalt kmo-portefeuille € 38,00.
Uiteindelijk bedraagt uw rekening € 152 + € 39,90= € 191,90

U betaalt voor deze opleiding dus slechts € 191,90.

Lees hier of een tegemoetkoming uit een ander subsidiesysteem al dan niet gecumuleerd kan worden met de kmo-portefeuille.

U wilt een opleiding volgen. Hoe vraagt u de subsidie aan?

Bij het aanvragen van uw kmo-portefeuillesubsidie is het belangrijk dat u eerst inschrijft voor de opleiding, vooraleer u een kmo-aanvraag indient.

Er moet met andere woorden eerst een inschrijving of overeenkomst zijn met het opleidingsinstituut. NCOI Learning  - en de submerken M&D Seminars en Fiscaal Informatief  - zijn geregistreerde dienstverleners, bij wie u dus terecht kunt voor gesubsidieerde opleidingen.

U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na start van uw opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen.

Bent u nieuwe gebruiker van de kmo-portefeuille? Registreer u dan eerst op de website www.kmoportefeuille.be via uw federaal token of met uw elektronische identiteitskaart. Een handige demo helpt u snel op weg.

Bij uw eerste aanvraag wordt ingesteld en vastgeklikt of u als kleine of middelgrote kmo gebruik maakt van de subsidies (op basis van uw NACE-code en na controle bij KBO).

Het erkenningsnummer van NCOI Learning : DV.O100092

Vragen?

Voor meer info, bel naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse Overheid of mail naar kmoportefeuille@vlaanderen.be. Alle informatie vindt u ook op de website www.kmoportefeuille.be.

 

Bij NCOI Learning kunt u met uw vragen terecht via mail op contact@ncoi.be of op het nummer: +32 (0)15 45 34 30               

Onze erkenningsnummers als geregistreerd dienstverlener: DV.O100092

DV.O100092 is het erkenningsnummer voor NCOI Learning en voor de submerken M&D Seminars en Fiscaal Informatief.  

 

Administratief eenvoudiger proces

Het aanvragen en toekennen van de subsidies wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden via een geautomatiseerde online applicatie.

Ook het proces van subsidieverstrekking is eenvoudiger en gebeurt zonder tussenkomst van een dossierbehandelaar bij de administratie.

 

Hoe ziet de nieuwe flow van de kmo-portefeuille er uit?

 

Uw bedrijf

NCOI Learning

Inschrijven voor de opleiding of overeenkomst afsluiten voor een incompanytraining

 

Aanvragen subsidie via online applicatie (uiterlijk 14 dagen na eerste  opleidingsdag)

 

 

Aanvragen stopzetting indien niet OK

 

Opmaken van factuur

Storten van uw eigen aandeel (binnen 30 dagen na aanvraag). De overheid stort zijn aandeel bij in uw elektronische portefeuille.

 

Volgen van de opleiding

Geven van de opleiding

Betaling via kmo-portefeuille op rekening van NCOI Learning (na of bij start van uw opleiding)

 

Eigen aparte betaling van niet- subsidieerbare kosten (Btw en cateringkosten hoger dan 25 euro per persoon/dag) op rekening van NCOI Learning

 

 

Noot: NCOI Learning zal als dienstverlener uw aanvraag niet meer goedkeuren, maar zal enkel nog reageren als uw aanvraag foutief is.