En hoe zit het met de strijd tegen stress en burn-outs op het werk?

Strijd tegen stress en burn outs

Veiligheid op het werk

Sinds 1 september vorig jaar zijn werkgevers verplicht om preventief op te treden tegen stress en burn-outs op hun werkvloer. Psychosociale problemen, die vroeger nog taboe waren, krijgen intussen eindelijk de aandacht die ze verdienen.

Voordien moesten werkgevers al voorzorgsmaatregelen nemen tegen pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De nieuwe wet voegde daar expliciet stress en burn-out aan toe, omdat onze beleidsmakers daar wel degelijk de noodzaak van inzagen. Uit onderzoek van NCOI Learning (Learning Indicator 2014), bleek immers dat 1 op 3 professionals stress krijgt van zijn baas, 14% zich voortdurend overbelast voelt en 70% vreest dat de werkdruk in de toekomst enkel zal toenemen. Ingrijpen en preventief optreden was dus nodig.

Ter harte

Dat zien intussen ook de werkgevers in. Vroeger durfden die psychosociale problemen al eens onder de mat te vegen. Maar nu het duidelijk is geworden dat stress een grote kost kan meebrengen en dat collega’s effectief uitvallen met een burn-out, zijn meer ogen open gegaan. „Steeds meer bedrijven nemen psychosociale preventie ter harte en treffen maatregelen”, weet Tamara Van der Gucht, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Attentia vzw. „Een risicoanalyse maken, een actieplan opstellen op basis van de risicofactoren, mogelijke risicogroepen in kaart brengen, concrete procedures opnemen in het arbeidsreglement … Het zijn zaken die vroeger wat stiefmoederlijk behandeld werden, maar die men nu standaard opneemt in het beleid.”

Synergie 

Om stress en burn-out het hoofd te bieden, moeten niet enkel managers, HR-medewerkers, preventieadviseurs en andere sleutelfiguren binnen de beleidsmaking hun rol kennen. Álle medewerkers moeten hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden weten in dit thema. Maar het onderwerp is voor sommigen nog nieuw en voor anderen hangt het toch nog wat in de taboesfeer. Daarom zijn opleidingen hierrond bijna onontbeerlijk. Opleidingscentra merken dan ook een gestage groei in het aantal aanvragen. Leidinggevenden moeten immers stresssignalen beter leren detecteren. HR-mensen verlangen meer ondersteuning in het voeren van een goed stressbeleid. Vertrouwenspersonen hebben nood aan meer bemiddelings- en conflicthanteringsvaardigheden. Medewerkers willen weten hoe ze beter feedback kunnen geven, maar ook ontvangen. De nieuwe wetgeving is voor bedrijven dus meteen een stimulans om alle actoren te laten samenwerken. Via deze synergie moeten we uiteindelijk tot minder stress, conflicten en burn-outs kunnen komen en tot meer motivatie, tevredenheid en engagement

Meer weten over de nieuwe wet op de psychosociale risico’s?

De opleiding ‘De nieuwe wet op de psychosociale risico’s’ doet het preventiebeleid psychosociaal welzijn uit de doeken en gaat dieper in op wetgeving, verplichtingen, opzet en implementatie.

Keep the fire burning

Voorkomen van stress en burn-out kan. Op voorwaarde dat we onze carrières beter sturen en in handen nemen. En dat organisaties de juiste werkomgevingen creëren. Dat is een verantwoordelijkheid van iedereen: professionals, leidinggevenden, preventieadviseurs en hr-specialisten. Kluwer zet u op weg met de juiste opleidingen.