“Tijdens een middagsessie van een uur komt iemand iets heel confronterend vertellen.”

De uitdaging

Hoe maak je van ingenieurs zulke peoplemanagers dat de performance en het welbevinden van hun medewerkers positief gestimuleerd worden? Dat was de uitdaging waar Kluwer voor stond bij Tractebel Engineering. “Niet eenvoudig, aangezien ingenieurs van nature eerder rationele dan emotionele profielen zijn”, aldus Tractebel Engineering.

Tractebel Engineering had daarbij twee wensen. Eén: een focus op drie doelstellingen: people leadership (mensen helpen ontwikkelen en beter presteren), group leadership (het groepsgevoel bevorderen) en business leadership (innovatie, initiatief, klantgerichtheid ...). Twee: een opleidings- en ontwikkelingsaanpak die afweek van het klassieke.

De aanpak

“Kluwer ontwikkelde voor ons een goede pedagogische mix van korte intensieve leermomenten die zeer actiegericht zijn”, getuigt Fréderic Gourmet, HR-competence Development Manager. “Leerinitiatieven rond 'de rol van de manager' of 'klantentevredenheid' worden vernieuwend aangepakt via bijvoorbeeld shock conferences: tijdens een middagsessie van een uur komt iemand iets heel confronterend vertellen. Daarna volgen e-learning modules en short training tracks. De klemtoon ligt altijd op korte maar efficiënte leerinjecties.”

Het resultaat

“Het programma loopt enkele maanden. Om te zeggen dat de Tractebel-managers nu al betere peoplemanagers zijn, is het nog te vroeg”, vindt Tractebel.

Wat wel opvalt, is de positieve feedback. “Vroeger werd er amper over opleidingen gesproken. Nu leeft het onder het personeel. Dit programma is alleszins afgestemd op de noden van het huis. Uiteindelijk moet zich dat ook in de cijfers tonen.”