“Peterschap gaat om meer dan het doorgeven van kennis. Wij willen nieuwkomers volledig integreren in het bedrijf.”

Uitdaging

Technologiebedrijf Snecma dat vliegtuigmotoren onderhoudt, maakte al lang gebruik van peters op de werkvloer, maar vooral informeel. Om dit peterschap te formaliseren, deed Snecma een beroep op NCOI Learning . “De doelstelling was niet enkel het doorgeven van kennis, maar ook de volledige integratie van werknemers in het bedrijf”, zegt Maryse Spietaels. “Tegelijk willen we door training de peters erkennen in hoe belangrijk zij zijn voor dit bedrijf.”

 

Aanpak

De peterschapsopleiding startte met een intakefase waarin werd kennisgemaakt met de bedrijfscultuur en met het opleidingsmateriaal. De opleiding focuste onder andere op de rol en de verantwoordelijkheden van de peter, maar ook op de juiste motivatie om peter te worden en op het bewust zijn van de impact van eigen gedrag en uitspraken. De peters werd geleerd om beter te communiceren met nieuwkomers, hun gedrag te evalueren en om te gaan met moeilijke situaties (vertrouwelijke informatie, hoge verwachtingen…). Tijdens de opleiding zelf was er ook aandacht voor de leidinggevende van de peters. Hen werd geleerd hoe ze de peters moesten coachen. Omgekeerd werd de peters geleerd hoe feedback te geven over hun ‘pupil’ aan diens leidinggevende. NCOI Learning zorgde samen met de HR-afdeling van Snecma ook voor een peterschapcharter. Daarin staan de rol en de waarden van de peter duidelijk beschreven: wat hij kan en mag doen in bepaalde situaties. Er werd ook een community opgericht voor de peters. Elke maand komen alle Snecma-peters nog steeds samen om ervaringen te delen. Deze samenkomsten vergroten het gevoel van erkenning voor wat ze doen. Om dezelfde reden waakte NCOI Learning er over dat ook de directie van Snecma voldoende betrokkenheid toonde bij het peterschapsproject.

 

Resultaat

De peters bij Snecma voelen zich duidelijk beter in hun rol. “Ze krijgen meer erkenning van de directie en voelen zich nog meer betrokken bij hun rol als peter. Die rol is nu ook beter gedefinieerd. Het resultaat daarvan is dat nieuwe werknemers zich meer dan vroeger onmiddellijk gesteund en begeleid voelen bij hun eerste stappen op de werkvloer”, aldus Maryse Spietaels.