“Na individuele coaching zie ik duidelijk een groei aan maturiteit.”

De uitdaging

Senior managers, high potentials en top performers verdienen bij ING een opleidingstraject op maat. Een talentmanager tekent de programma’s uit. Ook individuele coaching wint meer en meer aan belang.

De aanpak

Coaching is “een” stap in een integraal development proces. De ING-leadershipcompetenties en een “winning performance cultuur”-programma vormen het referentiekader. Voor individuele coaching ging ING met Kluwer in zee. De coach werkt in nauw overleg met de coachee en zijn of haar manager, waardoor ontwikkelingspunten nauwer worden opgevolgd. Tegelijkertijd kijkt ING ook naar processen en tools die de manager optimaal kunnen ondersteunen. Een gemotiveerde deelnemer en een potentiële return on investment zijn basisvoorwaarden voor een succesvolle individueel coachingtraject.

Het resultaat

”Managers staan niet alleen stil bij wat ze doen maar meer en meer bij de manier waarop ze doelstellingen bereiken. Ze werken sterker vanuit hun kwaliteiten en formuleren scherper bijkomende ontwikkelingsdoelstellingen. Zo kan ING ze dan ook weer beter begeleiden.“