“Onze leadershiptrainingen hebben we omgevormd naar geïntegreerde leertracks met een effectieve impact op de organisatie."

De uitdaging

Belgacom Corporate University biedt zijn managers een integraal leadership development programma aan. Voor het luikchangemanagement doet Belgacom een beroep op het trainersteam van Linkpower. De eisen zijn helder: hetprogramma moet een echt leertraject zijn met een voelbare impact op de business. En alle hiërarchische niveaus van managers moeten er hun gading vinden.

De aanpak

Linkpower stelde voor om te vertrekken vanuit eigen reële businesscases van de deelnemers. “In twee dagen bied ik dedeelnemers een praktische toolbox aan om verandering te realiseren. Aan de hand van hun eigen businesscase,overlopen we alle stappen van het proces. We leggen accenten naargelang de behoeften van de groep”, vertelt de trainer. Het onderdeel changemanagement met de businesscase komt aan het einde van het traject. Zo kunnen dedeelnemers vanuit hun case ook verbanden leggen met de andere onderdelen van het leadershipprogramma.

Het resultaat

Deze aanpak heeft verschillende voordelen. De opleiding beantwoordt gegarandeerd aan het niveau van de managers. De aard van de case reflecteert immers de vragen en uitdagingen waarmee de deelnemende managers zitten. “Omdatde manager aan de slag gaat met zijn eigen project, kan hij alles wat hij leert in de loop van het traject, onmiddellijktoepassen in zijn eigen werk en zijn eigen afdeling”, beaamt de Training & Development Manager.