"De deelnemers brengen real life cases mee van op de werkvloer en krijgen feedback van hun collega's"

Manuela Janssens, project leader/learning partner HR Learning & Development bij AXA Belgium

Uitdaging

Pas aangeworven of gepromoveerde managers de basics bijbrengen van people management en hen vertrouwd maken met de visie van AXA op leiderschap. Dat is de uitdaging die NCOI Learning kreeg van de bank-verzekeraar.

Aanpak

Het New Managers Track dat NCOI Learning voor AXA faciliteerde, start met een kick-off waarna de deelnemers een aantal modules doorlopen. Er zijn modules over onder andere de valkuilen van het leiderschap bij de overstap van expert naar manager, over de eigen leiderschapsstijl en hoe die zich verhoudt tot situaties en personen, over het enthousiasmeren en motiveren van mensen, over het coachen van teams,...

Het traject is erg praktijkgericht. Een vijfde is theorie, de rest bestaat uit oefeningen. Twee weken na elke module volgt er een Inspiration LAB. De deelnemers organiseren zich in kleine groepen en brengen real life cases mee van op de werkvloer die betrekking hebben op de module die ze gevolgd hebben.

Resultaat

Het traject is bij AXA aan zijn tweede jaar toe. "De resultaten zijn positief", zegt Manuela Janssens. "Onze managers reageren erg enthousiast. We merken dat ook aan het aantal spontane aanvragen om de opleiding te volgen. Het vergt best wat tijd, maar achteraf zijn leidinggevenden altijd tevreden dat ze de opleiding gevolgd hebben."